Fotograf Sofia Boman

Uppdaterade Corona råd

2020-11-02 | Magnus Wickert

Just nu råder skärpta allmänna råd i flera av Sveriges regioner och dessa berör idrotten och friidrotten under den närmaste tiden. Det är därför viktigt att alla håller sig uppdaterade om vad som gäller där du bor.

Agera med försiktighet

De skärpta allmänna råden är beslutade i syfte att begränsa den smittspridning som nu återigen tagit fart. Det är ett gemensamt ansvar för alla i Sverige att agera på ett sätt som inte äventyrar människors liv och sjukvårdssystemets kapacitet. Råden är utformade för att begränsa nära kontakt mellan människor, och det är det som nu ska undvikas. Därför berörs även idrotten av detta, både utifrån ett deltagar- och publikperspektiv.
 Det är därför viktigt att alla inom friidrotten ser till de råd som kommuniceras av Folkhälsomyndigheten och regionerna och agerar med försiktighet.
 SFIF kommer att fortsätta arbeta med frågan i ambitionen att återkomma med uppdatering och förtydliganden i början av nästa vecka. Vi i Hässelby kommer i vår tur att följa SFIFs uppdateringar och löpande uppdatera våra råd vid förändringar.
     
Initiala rekommendationer

Innan ytterligare förtydligande är på plats är det viktigt att friidrotten i berörda regioner tänker på följande:
     * Ta reda på vad som gäller i respektive region och kommun. Stäm gärna av med lokala smittskyddet för råd och stöd.      (Stockholm, tom 19/11: Läs mer om råden i Region Stockholm.)
     * För aktiva födda 2004 och äldre
     Träning i grupp, matcher och tävlingar bör inte genomföras alls.
     Träna enskilt, gärna hemmavid och utomhus.
I riktlinjerna finns ett undantag för aktiva med idrotten som sitt huvudsakliga yrke. Se nedan för kompletterande information.
     *För aktiva födda 2005 och senare
     Fysiskt kontakt vid träning skall undvikas.
     Träning inomhus skall undvikas.
     Utomhusträning rekommenderas.
     * Res inte kollektivt.
     * Håll möten digitalt.
     
Om yrkesutövning/elitidrottande
Svensk Friidrotts definition av en elitfriidrottare är idag i enlighet med kriterierna för ansökan till Riksidrottsuniversitet (RIU) och Elitvänligt lärosäte (EVL) - se de av förbundet framtagna resultatutvecklingsnivåerna. Som elitfriidrottare räknas också de friidrottare som deltagit i landslag under de senaste två åren. Denna definition är alltså preliminär och kommer att förtydligas i nästa vecka. Vid frågor om detta, kontakta Dejan Mirkovic, dejan.mirkovic@friidrott.se

Gymmet på Hässelby IP kan användas av elitaktiva. Vi kan dock inte vara fler än att god ”social distans” kan upprätthållas. Det innebär att vi kan vara max 5 till 8 samtidigt i gymmet. Stäm av med er tränare och följ gällande råd.

 

Styrelsen i Hässelby

Bengt Olsson


Ansvarig utgivare: Jenny Rudin, telefon kansliet: 08-739 97 06, e-post: kansliet@hskfriidrott.se