Sarah Lahti, Finnkampen 2023. Foto: Deca Text&Bild

Styrelse

Styrelse för friidrottsföreningen Hässelby SK

Ordförande Bengt Olsson Vald till 2025
Vice ordförande Jenny Rudin Vald till 2026
Kassör Niklas Andersson Vald till 2026
Sekreterare Maria Samuelsson Vald till 2025
Ledamöter Isak Hampel Klang Vald till 2025
  Jessica Pihl Vald till 2025
  Johan Engholm Vald till 2026
  Mia Edvardsson Vald till 2025
  Rasmus Olofsson Vald till 2025
  Frida Hafström Vald till 2026
Adjungerad Bengt Jansson Vald till 2025
Aktivas representant Elias Lind Vald till 2025
  Julia Håkansson Vald till 2025
Valberedning Axel Lönnqvist Vald till 2025
  Per-Ola Bengtsson Vald till 2025
Se presentationen av styrelsens medlemmar

Representanter i Hässelby SK Alliansförening

Ledamot Bengt Olsson
Suppleant Bengt Jansson

Representanter i Marathongruppens styrelse

Ordförande Bengt Olsson
Ledamot Caroline Uddström
Ledamot Maria Samuelsson
Ledamot Niklas Andersson

 

Ansvarig utgivare: Jenny Rudin, telefon kansliet: 08-739 97 06, e-post: kansliet@hskfriidrott.se