Axel Djurberg. Foto: Deca Text&Bild

Personuppgifter

Behandling av personuppgifter

 • Vi i Hässelby SK vill att du ska känna dig trygg med vår hantering av dina personuppgifter. Här kan du läsa om vad en personuppgift är, hur insamling och behandling går till, samt vilka rättigheter du har att ta del av information, klaga på eller ha synpunkter på hanteringen.

Dataskyddsförordningen (GDPR)

 • En gemensam dataskyddsförordning, GDPR (General Data Protection Regulation), gäller i hela EU från den 25 maj 2018. Syftet är bl.a. att ställa högre krav på hur företag och organisationer behandlar personuppgifter och digitala fotavtryck. Du kan läsa mer om förordningen på Datainspektionens webbplats

Vad är en personuppgift?

 • En personuppgift är en upplysning som handlar om dig och identifierar dig personligen. Exempel på personuppgifter är namn, e-postadress, telefonnummer, bild, ljudupptagning eller personnummer.

Vem ansvarar för personuppgiftsbehandlingen?

 • Personuppgiftsansvarig är Friidrottsföreningen Hässelby SK, 80 24 11-9698, Box 3462, 165 24 Hässelby.

Hur och varför samlar vi in och behandlar personuppgifter?

 • Personuppgifter samlas endast in när du blir medlem eller anmäler dig till någon av klubbens aktiviteter, som Knatteknatet, Måndagskul eller någon tävling.

Personuppgiftsbehandling

 • I samband med att du ansöker om medlemskap i medlemsklubben registrerar vi ditt personnummer och kontaktuppgifter. Dessa uppgifter behöver vi för att kunna identifiera dig och komma i kontakt med dig samt att rapportera till överordnande förbund bl a för att söka bidrag. Se under rubriken ”vilka personuppgifter delar vi med andra”.
 • Behandling av personuppgifter sker i syfte att administrera klubben i enlighet med de skyldigheter vi har gentemot dig enligt medlemsvillkoren och för att möjliggöra en personligt anpassad upplevelse i klubben.
 • Vi kommunicerar med dig som medlem via främst e-post.

Hur länge sparas personuppgifterna?

 • Personuppgifter sparas inte under längre tid än vad som är nödvändigt med hänsyn till ändamålet med behandlingen. De uppgifter som används för att administrera ditt medlemskap sparas därför under tiden som du är medlem, eller så länge det krävs enligt gällande lagstiftning. Efter att medlemskapet upphör kommer klubben att radera de uppgifter som inte längre behövs.
 • Rensning sker årligen i administrationsprogrammen.

Vilka personuppgifter delar vi med andra?

 • Dina personuppgifter kommer att överföras till stat och kommun för att söka aktivitetsbidrag. Till system som administrerar start- och resultatlistor vid olika tävlingar.
 • Vi behandlar personuppgifter i syfte att söka kommun- och statsbidrag. Dessa lämnas vidare enligt lagen (1995:361) om överlämnande av förvaltningsuppgifter till Sveriges Riksidrottsförbund.
 • RF behandlar personuppgifter och då även personnummer i samband med kontroll, inkomna ansökningar samt fördelning av de ekonomiska stöden till idrottsverksamhet. Stöden kan övergripande fördelas inom områdena stimulansstöd, projektstöd, organisationsstöd och aktivitetsstöd.
 • Inom samtliga områden kan behandling av personnummer förekomma utifrån hur föreskrifterna för stödet är utformat. De personuppgifter som kan behandlas inom ramen för fördelning av statligt stöd är namn, kontaktuppgifter, personnummer eller annat identifikationsnummer samt medlemstillhörighet.

Dina rättigheter

 • Du har rätt att få information om de uppgifter som finns registrerade om dig, begära rättning av felaktiga uppgifter, samt begära att vi raderar den data vi behandlar om dig. Du kan också begära att få veta till vem vi lämnat dina personuppgifter.

Kontaktuppgifter:

 

Ansvarig utgivare: Jenny Rudin, telefon kansliet: 08-739 97 06, e-post: kansliet@hskfriidrott.se