Atlas. Fotograf Sofia Boman

Mental träning 19 september inställd

2023-09-14 | Jenny Rudin

Då vår föredragshållare har blivit akut sjuk i blindtarmsinflammation får vi ställa in den planerade utbildning och återkomma med ett nytt datum längre fram.

Nu närmar det sig fortsättningen av kursen Mental träning med Mikael Kjällbring, som vi genomför i samarbete med RF/SISU Stockholm. En kurs som är tänkt att ge idrottarna ett praktiskt verktyg, som ska kunna användas direkt.

  • Vid första tillfället lärde vi oss om Klassisk mental träning, med användningsområden för mental träning, tankens påverkan på prestationen, de undermedvetna tankarna och hur man tränar i praktiken.
  • Andra gången var det en genomgång av den mentala verktygslådan med utgångspunkt före, under och efter tävling.
  • Nu är det dax för den tredje delen med rubriken Mål och motivation, om hur man sätter mål och jobbar med motivation.

Vi samlas på Hässelby IP kl 17.30 för fika och kursen startar kl 18.00. Kursansvariga Mikael är som tidigare med via Teams.

Ytterligare information:

  • Kursen riktar sig till våra tävlingsaktiva från 13 år och uppåt.
  • Alla är välkomna, oavsett om ni var med i våras eller inte.
  • Det går bra att vara med både på plats och på distans, meddela Mia (se kontaktuppgifter nedan) innan om du vill ansluta via Teams.

 

 

Mia Edvardsson

mia.edvardsson[at]telia.com, 0730 97 80 12


Ansvarig utgivare: Jenny Rudin, telefon kansliet: 08-739 97 06, e-post: kansliet@hskfriidrott.se