Magnus Wickert. Fotograf Sofia Boman

Dags för en ny diskus

2024-06-09 | Bengt Jansson

En besviken Vanessa Kamga lämnade Rom på söndagsmorgonen för att flyga hem.

Tränaren Mattias Jons är också besviken att Vanessa flyttades ned till nionde plats i EM-finalen i diskus efter en fransk protest som ledde till att resultatet i Vanessas tredje kast ströks liksom resultaten i hennes tre avslutande kast.

Protesten innebar att en fransk kastare placerades på åttonde plats och därmed fick fortsätta tävlingen.

Sverige protesterade under natten, men protesten avslogs.

- Det har inte gått att få fram hur långt Vanessas kast var om man mått från korrekt nedslagspunkt. Kanske var det i alla fall tillräckligt långt för att ha räckt till en placering bland de åtta främsta och därmed tillåtet henne att kasta de återstående omgångarna, säger Mattias Jons.

- Det rimliga hade varit att arrangörerna kompenserat en arrangörsmiss genom att låta både Vanessa och fransyskan fortsätta kasta.

Det är inte första gången som det varit problem att hitta rätt nedslagspunkt i diskus i tävlingar där funktionärerna ute på planen inte varit riktigt på tårna.

Friidrott är en sport där resultaten ska mätas exakt. På 100 m mäts resultaten ned till en tusendels sekund.

I de andra långa kasten slägga och spjut är det sällan problem. I slägga blir det en tydlig grop där släggan landar, och i spjut blir det ett tydligt märke om spjutet landar korrekt, alltså med spetsen först.

Det borde vara hög tid att ta fram en ny modell av diskus som ger en tydlig markering var diskusen landat.

ANDERS OLSSON


Ansvarig utgivare: Jenny Rudin, telefon kansliet: 08-739 97 06, e-post: kansliet@hskfriidrott.se