Vanessa Kamga, Finnkampen 2023. Foto: Deca Text&Bild

Axel Lönnqvist omvald

2024-03-24 | Bengt Jansson

Axel Lönnqvist blev vid Svenska Friidrottsförbundets årsmöte i Uddevalla i helgen omvald till ledamot av förbundsstyrelsen på en mandattid av två år.

Det blev ett odramatiskt val eftersom det inte under årsmötet lanserades några nya kandidater till en styrelsepost. Det innebar att valberedningens förslag enkelt röstades igenom.

Axel, som tidigare var en av klubbens bästa medeldistanslöpare, är idag ungdomstränare. Han är anställd på Marathongruppens kansli och arbeter med de långlopp som Hässelby arrangerar tillsammans med Spårvägen. Inkomsten från dessa lopp är mycket viktig för Hässelby Friidrott.

Vid förbundets årsmöte omvaldes Johan Storåkers som ordförande.

ANDERS OLSSON


Ansvarig utgivare: Jenny Rudin, telefon kansliet: 08-739 97 06, e-post: kansliet@hskfriidrott.se