Vanessa Kamga, Finnkampen 2023. Foto: Deca Text&Bild

Årsmöte för Hässelby

2024-03-23 | Jenny Rudin

I tisdags 19 mars genomfördes årsmötet för 2024 på Hässelby IP.

Det var cirka 25 personer på plats och det bjöds på lättare förtäring med smörgås och fika.

Till mötesordförande valdes Jenny Rudin och sekreterare Maria Samuelsson.

Bengt Olsson föredrog verksamhetsberättelsen och Niklas Anderssons förvaltningsberättelse och budget för 2024. Styrelsen fick ansvarsfrihet.

Till ordförande valdes vår ordförande Bengt Olsson om för 38:e gången. Ledamöterna Niklas Andersson, Johan Engholm, Jenny Rudin och Frida Hafström valdes för en tid av två år. Till aktivas representant valdes Elias Lind om och Julia Håkansson nyvaldes. Valberedningen med Axel Lönnqvist och Per-Ola Bengtsson valdes om för en tid av ett år.

Vi tackar Anna Silvander som avgick som aktivas representant. 

 


Ansvarig utgivare: Jenny Rudin, telefon kansliet: 08-739 97 06, e-post: kansliet@hskfriidrott.se