Fotograf Sofia Boman

Årsmöte för Hässelby SK Friidrott

2023-03-20 | Jenny Rudin

Välkommen till årsmöte i Hässelby SK friidrott

  • När: tisdagen 21 mars kl 19
  • Plats: klubbhuset på Hässelby IP, Loviselundsvägen 100

Alla medlemmar är varmt välkomna. Anmäl dig till mötet på den här länken.

Kom ihåg för att ha rösträtt på årsmötet så ska man ha betalt sin medlemsavgift för 2023 och varit medlem vid utgången av föregående verksamhetsår samt under året fylla lägst 18 år.

Motioner & frågor

Eventuella motioner måste mailas in till kansliet@hskfriidrott.se senast den 21 februari.

Frågor besvaras av kansliet, via tel 08-739 97 06 eller e-post kansliet@hskfriidrott.se.

Välkommen!


Våra arrangemang

Ansvarig utgivare: Jenny Rudin, telefon kansliet: 08-739 97 06, e-post: kansliet@hskfriidrott.se