Styrelse

Styrelse för friidrottsföreningen Hässelby SK

Ordförande Bengt Olsson
Vice ordförande Maria Samuelsson
Kassör Niklas Andersson
Sekreterare  
Ledamöter Isak Hampel Klang
  Jenny Rudin
  Jessica Pihl
  Johan Engholm
  Louise Martin
  Mia Edvardsson
  Rasmus Olofsson
Adjungerad Tommie Nordh
Aktivas representant Erik Bungerfeldt
Valberedning Axel Lönnqvist
  Sofia Lund
Se presentationen av styrelsens medlemmar

Representanter i Hässelby SK Alliansförening

Kassör Solveig Humla
Ledamot Bengt Olsson
Suppleant Tommie Nordh

Representanter i Marathongruppens styrelse

Ordförande Bengt Olsson
Ledamot Caroline Uddström
Ledamot Tomas Ljunglöf
Suppleant Maria Samuelsson

 

Ansvarig utgivare: Jenny Rudin, telefon kansliet: 08-739 97 06