Styrelse

Styrelse för friidrottsföreningen Hässelby SK

Ordförande Bengt Olsson
Vice ordförande Louise Martin
Kassör Andreas Rehnborg
Sekreterare Mateusz Stec
Ledamöter Johan Engholm
  Göran Davidsson
  Rasmus Olofsson
  Isak Hampel Klang
  Linda Bergh
  Maria Samuelsson
Aktivas representanter Gustav Bivstedt
  Sofia Johnsson
Anställdas representant Marianne Fricke Stjernström

Representanter i Hässelby SK Alliansförening

Kassör Solveig Humla
Ledamot Marianne Fricke Stjernström
Suppleant -

Representanter i Marathongruppens styrelse

Ordförande Bengt Olsson
Ledamot Caroline Uddström
Ledamot Thomas Ljunglöf
Suppleant Bodil Torelm

 

Ansvarig utgivare: Marianne Fricke Stjernström, E-mail: , Telefon: 08-739 97 06