/info/arsmote.aspx

Friidrottsföreningen Hässelby SK styrelseförslag:

Förslag om höjning av medlems- och aktivitetsavgifter

 

Förslag;

Styrelsen föreslår en höjning av medlems- och aktivitetsavgiften fr.o.m. 2018.

                                            Medlemsavg. Aktivitetsavg.

14 år och yngre                    100                 650

15 t.o.m. 17 år                      200                 800

18 år och äldre                     300                 800

Familj                                     350                 650/800 per barn dock max 1950 kronor per familj

 

 

Bakgrund:

Friidrottsföreningen Hässelby SK styrelse föreslår en förändring av medlems- och aktivitetsavgifter enligt nedan. Förändringen skall gälla fr.o.m. verksamhetsåret 2018.

Medlems- och aktivitetsavgifterna har legat stilla under en längre period, ca 15 år samtidigt har kostnaderna stigit. Förslaget innebär en mindre anpassning till ett högre kostnadsläge.

Medlemsavgiften betalas av alla medlemmar i klubben medan aktivitetsavgiften betalas av medlemmar som tränar i någon av klubbens grupper. Många representerar även klubben i olika tävlingar. Aktivitetsavgiften är tänkt att ge ett bidrag till bl.a. startavgifter, kostnader för tränare, kansli, material/utrustning på idrottsplatsen m.m. Hässelby har bl.a. själva investerat ca 4 miljoner kronor på IP, nu senast i en ny kastbur.

Hässelby omsätter drygt 10 miljoner kronor årligen. Huvuddelen av intäkterna kommer från klubbens olika arrangemang. Klubben har dock ett antal ”mindre” intäkter bl.a. medlems- och aktivitetsavgifter. Under 2016 uppgick intäkten från medlems- och aktivitetsavgifterna till 293 168 kronor.

Klubben har anställda tränare och kanslist som stöttar våra ideellt arbetande tränare och ledare. Lönekostnaden ökar något varje år. Startavgifter till de tävlingar där våra aktiva, barn, juniorer och seniorer, deltar är en annan post som ökar årligen. Under 2016 betalde klubben totalt 366 167 kronor i startavgifter.  Kostnaden för startavgifter täcks därmed inte av intäkterna från medlems- och aktivitetsavgiften. Det blir då inte heller något över till att täcka några andra kostnader.

Nu föreslår klubben en höjning av medlems- och aktivitetsavgiften fr.o.m.2018. Höjningen kommer inte dramatiskt att öka vår intäkter men vi hoppas på en bättre balans mellan medlems-/aktivitetsavgift och våra startavgifter.

 Förslaget till höjning av avgiften presenteras nedan:

 

Idag                                      

                                            Medlemsavg.   Aktivitetsavg.                        

17 år och yngre                     100                 600                                     

18 år och äldre                      200                 600                                     

Familj                                      250                 600 per barn dock max 1450 kronor per familj

 

Förslag till ny avgift; 

                                            Medlemsavg. Aktivitetsavg.

14 år och yngre                     100                 650

15 t.o.m. 17 år                       200                 800

18 år och äldre                      300                 800

Familj                                      350                 650/800 per barn dock max 1950 kronor per familj

 

Hässelby den 16 februari 2017

Bengt Olsson, Ordförande

Ansvarig utgivare: Marianne Fricke Stjernström, E-mail: , Telefon: 08-739 97 06