SFIF:s 10-bästalista för 2020

2021-01-05 | Tommie Nordh

SFIF:s 10-bästalista för 2020 innehåller glädjande nog två Hässelbyare, Simon Pettersson på fjärde och Angelica Bengtsson på femteplats. Dessutom finns Sara Lahti med bland de sju som är närmast att komma med på listan. Vi som håller på med friidrott har alla säkert tankar kring listan och skulle sannolikt komma med förslag till ändringar. Johan Engholm publicerade sina tankar kring listan på sin blogg ”Fria tankar om Friidrott” med rubriken ”Är SFIF.s 10-bästa lista riggad?” Artikeln fångades upp av Aftonbladet som publicerade en artikel där man plockade ut citat från Johans blogg men också framhöll att Johan sitter i Hässelby SK Friidrotts styrelse.

Jag och övriga styrelsen har stor respekt för Johans kunnande och synpunkter i vårt ”dagliga” styrelsearbete. Det betyder därmed inte att styrelsen alltid är enig i alla frågor. Det gäller bl.a. i den här frågan. Johan har publicerat artikeln på sin blogg och inte på klubbens hemsida och inte heller någonstans sagt att det är tankar som stödjs av Hässelby SK Friidrott. Tanken är fri och det gäller livet i allmänhet, friidrott i synnerhet och då även SFIF:s 10-bästa lista.

Jag och Styrelsen gratulerar Simon och Angelica till ett mycket bra friidrottsår och deras välförtjänta plats på bästalistan.

 

Bengt Olsson

Ordförande i Hässelby SK Friidrott


Kansliet informerar

Till Kostnadsräkningen

Klubbens Antidopingarbete

Utbildningsplattformen
Sport conference 

Senaste bildspelet

Fightern

Våra arrangemang

Ansvarig utgivare: Jenny Rudin, telefon kansliet: 08-739 97 06