SFIF har uppdaterat Coronaråden för träning och tävling

2020-11-05 | Bengt Olsson

I de uppdaterade råden lämnas förtydliganden kring vad som gäller för:

  • Friidrottsträning för barn och ungdomar (födda 2005 och senare)
  • Friidrottsträning för ungdomar och vuxna (födda 2004 och tidigare)
  • Undantag för friidrottare på elitnivå

Här hittar ni råden avseende dessa tre punkter och ni hittar råden i sin helhet 

Vi påminner om de råd som vi angav i våras. Dessa skall tillämpas vid träning på Hässelby IP, skolsalar eller andra hallar. 

Friidrottsträning för barn och ungdomar (födda 2005 och senare)

Eftersom barn och ungas påverkan på smittspridningen är låg kan de fortsätta träna i grupp. Träningsgrupperna bör dock delas upp i mindre grupper för att göra det lättare att hålla avstånd i gruppen och underlätta flöden i samband med träning.

Även om träningen i första hand bör bedrivas utomhus kan den även ske inomhus. Som alternativ till friidrottshallar kan även gymnastiksalar användas.

All användning av inomhusanläggningar ska stämmas av med den aktör som driver denna. o Det är viktigt att vid träningen hålla avstånd till andra, undvika onödiga fysiska kontakter som att dela vattenflaskor och utrustning. o Medföljande vuxna bör endast lämna och hämta barnet vid träning så att nya kontakter undviks. Vid inomhusträning bör lämning och hämtning ske utomhus. o Prova-på-verksamhet bör undvikas. o Undvik att dela ut mellanmål.

Träning för ungdomar och vuxna (födda 2004 och tidigare)

Träning ska bedrivas individuellt och utomhus i största möjliga mån under den period då skärpta allmänna råd är införda. Ingen individ med sjukdomssymptom får närvara.

Gruppträning utomhus kan bedrivas, men ej i grupper större än 12 personer och företrädesvis för ungdomar och juniorer. Vid dessa träningar ska avstånd hållas till andra individer.

Vid särskilda behov eller vid grenspecifik teknikträning kan träning ske inomhus vid utvalda tillfällen. Denna bör då ske individuellt eller i grupper om maximalt sex personer. En planering ska då göras så att detta i så fall sker vid tillfällen med lägre beläggning i inomhusanläggningen.

Undantag för friidrottare på elitnivå

Friidrottare som har friidrotten som huvudsaklig sysselsättning, friidrottare på elitnivå eller friidrottare som ingår i en grupp där merparten av de aktiva är friidrottare på elitnivå omfattas inte av restriktioner för träning.

Träningen för dessa grupper kan ske inomhus och bör då planeras på ett sådant sätt att fler än sex personer inte samlas samtidig. SFIF har lämnat en definition för elitaktiva.

Vi har läst råden och har för enkelhetsskull sammanfattat dom till att de som har avtal med klubben om stöd för träning och tävling räknas som elitaktiv. Fråga er tränare om ni känner er osäker.

Sollentunahallen

Diskussioner pågår fortfarande med Sollentuna kommun om hur vi praktiskt ska schemalägga i hallen för att kunna följa SFIF´s riktlinjer. Mer information kommer att spridas till de aktiva och grupper som berörs.

Bengt Olsson

Ordförande


Kansliet informerar

Till Kostnadsräkningen

Klubbens Antidopingarbete

Utbildningsplattformen
Sport conference 

Senaste bildspelet

Fightern

Våra arrangemang

Ansvarig utgivare: Jenny Rudin, telefon kansliet: 08-739 97 06