Information om effekterna av Coronaviruset

2020-04-27 | Bengt Olsson

Vi är mitt inne i en pandemi. Mitt inne i effekterna av coronaviruset. Den vardag vi upplever idag skiljer sig mycket från den vardag vi är vana vid. Coronaviruset påverkar hela samhället och då inte minst idrotten. Stora delar av samhället stängs ner eller går på sparlåga med stora ekonomiska konsekvenser för många. Det går inte att förutse vad som händer de kommande dagarna, veckorna och ännu svårare är det att förutse vad som sker i juni eller juli. Ni undrar säkert hur det påverkar Hässelby SK Friidrott och vår verksamhet.

Vi är en av flera klubbar som till stor del finansierar vår verksamhet genom att genomföra stora arrangemang. Förbudet mot större folksamlingar på fler än 50 personer slår hårt mot våra arrangemang. Marathongruppen, som drivs av Hässelby och Spårvägen, har redan ställt in ASIC Premiärmilen, VårRuset på 19 platser runt om i landet, STHLM Trail RUN, Tjejmilen 21 K och flyttat ASIC Stockholm Marathon och Minimaran. Även alla övriga arrangemang under året påverkas Tjejmilen, Ramboll Stockholm Halvmarathon, TjurRuset och Hässelbyloppet m.fl. drabbas. Inflödet av anmälningar är idag mycket lågt.

En helt dominerande del av klubbens intäkter kommer från dessa arrangemang. Vi har svårt att överblicka de ekonomiska konsekvenserna för Marathongruppen och därmed för Hässelby. I vår prognos antar vi att Marathongruppen inte genererar något överskott under 2020. Vi har dock ett eget kapital (sparade pengar) som mildrar effekten av detta inkomstbortfall.

Vi kommer naturligtvis ändå att behöva göra besparingar och vara mer kostnadsmedvetna. Detta inte minst för att klara säsongen 2021 så ”störningsfritt som möjligt”. Vi har lagt en plan, en treårs prognos för 2020, 2021 och 2022. Den prognosen kommer vi löpande bevaka och anpassa efter vad som händer i spåren av Coronakrisen. Vår bedömning är tyvärr att vi och många andra klubbar kommer att få leva med effekterna under åtminstone tre år. Vi hoppas naturligtvis att vi har fel.

Våra stora kostnadsposter är personal och tränare, material, träning och andra kostnader för aktiva, tävlingar och övrigt

Vi har skrivit ett avtal om korttidsarbete (permittering) med våra anställda, tränare och kansli. Vi har reducerat arbetstiden med 40 %. Detta gäller under perioden 1 april t.o.m. 30 juni och vi har ansökt om stöd från Tillväxtverket för korttidsarbete. Några arbetsuppgifter som träningsläger och tävlingar har försvunnit och andra planeras om. Styrelsen kommer att löpande följa hur arbetstidsminskningen påverkar den dagliga verksamheten. Vi gör dessutom en genomgripande utvärdering under första hälften av juni och tar då beslut om vi skall försöka förlänga perioden med kortarbetstid eller inte. Utöver detta så har vi identifierade och beslutat om besparingar inom alla stora kostnadsområden. Vi måste alla vara kostnadsmedvetna.

Idrotten är en ”bransch” av många som drabbats. Vi har i närtid tvingats att ställa in Hässelbygalan och många träningsläger. Träningen har förändrats och genomförs på andra platser, i andra lokaler och i huvudsak utomhus. Förändringarna sker snabbt och vi får försöka hänga med och anpassa oss så bra och så snabbt vi kan. Tävlingsutbudet är lågt och vi vet inte när säsongen kan komma igång ”på riktigt”.

Vi måste alla vara medvetna om att det åtgärdspaket vi nu implementerar är styrelsens ”bästa bedömning” idag. Vi överraskas dock ständigt av effekterna av Coronaviruset. Vi kommer med säkerhet att behöva omarbeta våra planer vartefter som effekterna blir tydligare eller tar en oväntad riktning.

Har ni frågor kring ovanstående så får ni gärna kontakta mig Bengt Olsson (ordförande) på telefon 070 – 551 90 48 eller via mail bengtuolsson@gmail.com. Ni kan också prata med era tränare, anställda eller någon annan i styrelsen.

Övrig information

Avslutningsvis vill jag passa på att även lämna lite positiv information.

Som de flesta säkert noterat så har året rent idrottsligt startat bra. Alla inomhus SM kunde genomföras enligt plan. Vi hann med mångkamps SM, ungdoms SM, junior SM och senior SM. Vi vann 18 SM medaljer och toppar SM pokalen klart före MAI. Vår ledning är 58 poäng vilket kan jämföras med ställningen förra året. Då var vi 6 poäng efter MAI vid motsvarande tidpunkt, en vändning med 64 poäng.

Flera av våra duktiga aktiva var skadade under 2019 men är nu i full träning. Det gäller exempelvis Lisa Gunnarsson, Sara Lahti, Isabella Andersson och Caroline Högardh. Louise Wiker är tillbaka i full träning efter sin mammaledighet. Caroline Almkvist och Anna Silvander har rehab tränat bra och är också igång men här gäller det att skynda långsamt.

På de få utomhustävlingar som kunnat genomföras har Hässelbyaktiva presterat bra. Det började med att Ragnar Carlsson kastade 70.00 m i slägga och nu har Simon Pettersson kastat hela 66.93 m i diskus.

Våra seniorer, juniorer och våra ungdomsgrupper rullar på med träningen om än i modifierad form där träningen anpassats efter givna Corona rekommendationer.

Vi jobbar på och ser fram emot en mer normal vardag och ett idrottsliv efter Coronaviruset.

Styrelsen genom Bengt Olsson Ordförande.

 


Kansliet informerar

Till Kostnadsräkningen

Klubbens Antidopingarbete

Utbildningsplattformen
Sport conference 

Senaste bildspelet

Fightern

Våra arrangemang

Ragnar Lake Mälaren
Inställt »

Folksam Grand Prix Sollentuna
Augusti 2020 »

STHLM Urban Trail
9 augusti 2020 »

Stafesten för UNICEF
19-20 augusti 2020 »

Lilla Tjejmilen
29 augusti 2020 »

Tjejmilen
29 augusti 2020 »

STHML 10
30 augusti 2020 »

STHLM Junior Run
30 augusti 2020 »

STHLM 10 Dash - 2 km
30 augusti 2020 »

ASICS Stockholm High Five
4 september 2020 »

RAMBOLL Stockholm Halvmarathon
5 september 2020 »

ASICS Stockholm Marathon
5 september 2020 »

Stockholm Mini Marathon
6 september 2020 »

Kalvruset Sthlm
3 oktober 2020 »

Tjurruset Sthlm
3 oktober 2020 »

Hässelbyloppet
11 oktober 2020 »

STHLM Loop
24 oktober 2020 »

Höstrusket
7 november 2020 »

STHLM Trail Run
8 november 2020 »

STHLM Trail Run Ungdom 5-15 år
8 november 2020 »

Ansvarig utgivare: Marianne Fricke Stjernström, E-mail: , Telefon: 08-739 97 06