HLR med Lollo

2018-05-04 | Marianne Fricke Stjernström och Louise Martin

Klubbens styrelseledamot Louise Martin är ambulanssköterska till vardags. I går torsdag höll hon en livräddarkurs för tränare och personal på Idrottsplatsen.

En gång om året är det meningen att man ska repetera sina livräddande färdigheter. Det är viktigt att förfarandet sitter i ryggmärgen när olyckan är framme.

Lollo gick igenom L-ABC. Detta är bokstäver som är ett komihåg för hur man skall tänka, bedöma, arbeta och prioritera vid en olycka eller sjukdomstillstånd.

L står för "livshotande läge". Det första man bör göra är att utvärdera faran med platsen där nu något har hänt. Man bör vara medveten om sin personliga säkerhet och vidta allmänna försiktighetsåtgärder, innan man kan hjälpa den drabbade. Vid en t ex trafikolycka, måste man bedöma den omgivande trafiken för att inte själv bli påkörd.

Är det okej att stanna kvar går man över på A som står för "andning".

Här ingår kontroll och bedömning av medvetandet. Om personen är medvetslös skapas en fri luftväg varefter man bedömer om personen andas eller ej. En fri luftväg skapas genom att böja huvudet bakåt och dra upp hakan. Har tungan glidit ner i svalget kommer den att följa med underkäken när hakan lyfts upp. Kontrollera andningen gör man genom att se, lyssna och känna efter en normal andning. Är personen medvetslös med egen andning ska den placeras i stabilt sidoläge.

Genom stabilt sidoläge kan den drabbade själv behålla en fri luftväg och förhindra risk för aspiration (kräkning som hamnar i lungorna).

Finns det ett trauma med i bilden såsom högenergivåld (ex fall från hög höjd högra än 3 meter), där man misstänker skada på nacke eller rygg ska man utgå ifrån att det finns en skada på ryggraden (risk för att ryggmärgen och dess nervrötter skadats) tills motsatsen är bevisad. Viktigt då att vara varsam och att den drabbade ligger stilla.

Andas personen inte, eller har en onormal andning (oregelbunden, suckande och stönande andning), så är det hjärt- och lungräddning som gäller. Men börja med att LARMA!!! Ring 112.

Bokstaven B står för "Blödning". Vilket omfattar yttre synliga blödningar. Av någon anledning vid yttre blödning har ett blodkärl brustit eller gått sönder. Blödningen ger olika karaktär beroende vilken typ av kärl som skadats. Förband delas in i täckförband (täcka en sårskada från smuts), tryckförband (komprimera för att stoppa blödning ex linda) och avsnörande förband (livsavgörande åtgärd vid ex förslitningsskador).

C står för chock eller cirkulationssvikt. Finns det misstanke om blodförlust? Tecken på inre blödningar och chockbild är blek hud, kallsvettig, förvirring, trötthet, frossa. Åtgärder här är att lägga personen ner på marken med benen i högläge, inge lugn och lägg på en filt eller dylikt.

"ABC tänket" går ut på att man vidtar åtgärder på de skador som obehandlade först kan komma att leda till personens död.

 

Vid ett konstaterat hjärtstopp påbörjas hjärt- och lungräddning så fort som möjligt. Vid omedelbart utförande av HLR kan chansen till överlevnad tredubblas.

Det finns en hjärtdefibrillator utanför friidrottskansliet. Ta en titt så att du har koll på var den är, nästa gång du är på IP.

Medan någon springer för att hämta defibrillatorn, börjar någon annan med HLR. Man börjar med 30 kompressioner följt av två inblåsningar. Bröstkompressionerna ersätter tillfälligt hjärtats arbete och inblåsningarna ersätter andningen.

För varje oanvänd minut som går efter ett hjärtstopp minskar överlevnaden att överleva med upp till 10%

Alla får använda en defibrillator som hänger på allmän plats. När väl defibrillatorn är på plats startar man upp den och följer röstinstruktionerna. Den kommer att tala högt och ge tydliga instruktioner om hur man ska göra. Den kommer att göra en analys och leta efter en behandlingsbar hjärtrytm och talar om en defibrillering (strömstöt) rekommenderas eller ej. Man fortsätter med HLR mellan analyserna som förekommer varannan minut.

Lätta på den skadades klädsel och fäst de två elektroderna nedanför höger nyckelben och nedanför vänster armhåla. Är det ett litet barn (0-8 år sådär) som har ett hjärtstopp, och det inte finns några barnelektroder, kan man använda elektroderna för vuxna. Dock sätts elektroderna på barn annorlunda, det vill säga den ena fram på bröstet och den andra bak på ryggen.

Det är bra med utbildning, men även outbildade kan göra hjärt- och lungräddning. Alla räddningsförsök är till godo!

Sluta inte förrän räddningspersonal kommer och tar över.

Minnesregeln för kursen var: Om medvetslös och ingen eller onormal andning, larma 112

och starta HLR


Kansliet informerar

Ladda ner Kostnadsräkning

Klubbens Antidopingarbete

Kansliet har kvällsöppet till kl 19 måndagar och torsdagar. Men ring gärna och kolla innan du kommer, så att vi är på plats just när du dyker upp: 08-739 97 06.

OBS! Marianne har semester från den 23 november till den 3 december. Behöver du hjälp under den tiden mejla till hsk.friidrott@telia.com.

Senaste bildspelet

Fightern

Ansvarig utgivare: Marianne Fricke Stjernström, E-mail: , Telefon: 08-739 97 06