Junior- och ungdomsgrupp

Antidoping - obligatorisk träff

2019-10-10 | Magnus Wickert

Söndagen 10 november kl 15,00 bokar ni in i era kalendrar då har vi en obligatorisk antidoping träff med föreläsare utifrån. Träningen flyttas också till klockan 13 så att alla hinner träna innan.

Klubben jobbar mycket aktivt sedan några år tillbaka för att alla aktiva i klubben ska skyddas mot sk "misstagsdoping" dvs att man kan få i sig otillåtna medel utan att veta om det. Därför genomför vi de här utbildningarna vartannat år så att alla aktiva har 100% koll på vad som gäller. Styrelsens ansvarige för antidoping arbetet är Isak Hampel Klang. Om du är osäker på något runt hur du ska tänka runt antidoping finns han tillgänglig för frågor.


Kansliet informerar

Till Kostnadsräkningen

Klubbens Antidopingarbete

Utbildningsplattformen
Sport conference 

Senaste bildspelet

Fightern

Våra arrangemang

Ansvarig utgivare: Jenny Rudin, telefon kansliet: 08-739 97 06